TREASURYnxt
Menu Sluit

Ontworpen door treasurers
Gemaakt voor treasurers
Ondersteund door treasurers

Uw partner in treasury software en ondersteuning.
Gestaafd op de kennis en ervaring van


Op basis van jarenlange ervaring in de publieke sector, heeft Zanders TREASURYnxt ontwikkeld: Eén oplossing voor uw leningen- en derivatenadministratie, kasstroombeheer en begrotingscyclus. Geen zorgen meer over modellen, zodat u zich kunt focussen op analyse en duiding van de resultaten.

De inzichten van 25 jaar treasury advise aan publieke sector instellingen in een cloud-based oplossing
Ontworpen door treasurers
Gemaakt voor treasurers
Alles wat treasurers nodig hebben om inzicht te krijgen in hun financiële positie, zonder onnodige complexiteit
Onze ervaren consultants staan klaar om u te helpen met strategie en uitvoering
Ondersteund door treasurers


De TREASURYnxt modules bieden ontzorging, continuïteit en robuustheid op het gebied van uw leningen- en derivatenportefeuille, liquiditeitspositie en begroting. Gebaseerd op onze praktijkervaring en expertise.

Robuust

Beperkt het operationele risico door gecontroleerde, beveiligde en onderhouden omgeving

Ontzorging

Eenvoudige invoer, standaard output met toegesneden rapportages

Continuïteit

Overdraagbaar, flexibel en overal beschikbaar via de cloud

Grip op drie kerntaken van treasury

In een succesvolle organisatie is treasury in-control. Met TREASURYnxt vergroten en vereenvoudigt u uw rapportage- en controlemogelijkheden, waardoor de efficiëntie stijgt en de risico's beperkt worden.

TREASURYnxt
LENINGEN EN DERIVATEN

 • Een duidelijk en volledig overzicht van uw leningen- en derivatenportefeuille, overal online beschikbaar
 • Eenvoudige rapportagemogelijkheden voor renterisico's en financieringskasstromen
 • Een helder overzicht van signaleringsmomenten

TREASURYnxt
KASSTROMEN

 • Inzicht in alle kasstromen op de gewenste frequentie en met zelf in te richten classificatie van kasstromen
 • Cijfermatige en grafische weergaven van gerealiseerde en geprognosticeerde kasstromen
 • Grip op kasstromen door de weergave van verschillen tussen prognose en realisatie

TREASURYnxt
BEGROTING

 • Langjarige doorrekeningen van balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht op jaarbasis
 • Berekeningen analyse van impact op bancaire ratio's
 • Duidelijk inzicht in uw financieringsbehoefte, en mogelijkheden om effecten van nieuwe financiering door te rekenen

De integratie van TREASURYnxt modules geeft u efficiënt een volledig overzicht van de financiële positieInput en output wordt gedeeld tussen de drie modules

TREASURYnxt LENINGEN EN DERIVATEN
TREASURYnxt BEGROTING
TREASURYnxt KASSTROMEN

TREASURYnxt - Leningen en derivaten

In drie stappen inzicht in uw leningenportefeuille

1

Invoer van modaliteiten

Binnen TREASURYnxt is de leningenmodule toegespitst op gebruiksgemak. Data uit uw lening- en derivatencontracten kan eenvoudig worden ingevoerd in de overzichtelijke interface. 

In één oogopslag een volledig overzicht

TREASURYnxt geeft inzicht in uw leningenportefeuille (og/ug), inclusief (langjarige) kasstromen, met behulp van door u te bepalen overzichten
2
3

Rapportages & dashboards

Door u in te richten rapportages en dashboards kunnen o.a. gebruikt worden ter ondersteuning van besluitvorming en als informatie voor het management

TREASURYnxt - Kasstromen

In drie stappen inzicht in uw kasstromen

1

Invoer van kasstromen

Binnen TREASURYnxt kunt u met de kasstroommodule o.a. Excel/CSV bestanden direct importeren. U kunt een ongelimiteerd aantal kasstromen toevoegen, en na het importeren kunt u deze eenvoudig aanpassen.

In één oogopslag een volledig overzicht

Het standaard door u in te richten dashboard geeft snel inzicht in de meest actuele data. Binnen TREASURYnxt kunt u in de kasstroommodule scenario-analyses en verschillen-analyses uitvoeren.
2
3

Rapportages

Door u in te richten rapportages en dashboards kunnen o.a. gebruikt worden ter ondersteuning van besluitvorming en als informatie voor het management
TREASURYnxt wordt continu doorontwikkeld en verder verbeterd, zodat u gebruik kunt mkaen van de nieuwste features

Voordelen voor uw organisatie

De TREASURYnxt modules creëren gebaseerd op onze praktijkervaring op de volgende gebieden toegevoegde waarde voor uw organisatie:

Betrouwbaarheid

 • Altijd beschikbaar in een beveiligde en gecontroleerde cloudomgeving
 • Transparantie bij documentatie van gegevens
 • Op u toegesplitste bevoegdheden in lijn met uw rol

Gebruiksgemak

 • Import geschiedt op basis van bestaande en eenvoudige bestanden
 • Standaard rapportageformat biedt eenduidigheid voor de gehele organisatie
 • Altijd en overal Inzicht

Tijdsbesparing

 • Een simpele procedure voor onboarding
 • Door u aan te passen rapportages met één druk op de knop
 • Numerieke en grafische overzichten worden automatisch geüpdatet